กลองสองหน้า

กลองสองหน้า
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 12 x 12 x 11.5 ซม.

รหัสสินค้า: 
EM-08
500 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์
เครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ