ชุดกบสวมหลักต่างระดับ

ชุดกบสวมหลักต่างระดับ
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 5 x 25 x 9 ซม.

รหัสสินค้า: 
GE-23
750 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
แท่งรูปทรงต่างๆและสวมหลัก
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ