ชุดจับคู่รูปทรงเรขาคณิต

ชุดจับคู่รูปทรงเรขาคณิต
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 15 x 15 x 5 ซม.

รหัสสินค้า: 
GE-02
750 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ชุดจับคู่ที่เหมาะสม
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ