บล็อครูปทรางต่างระดับ

บล็อครูปทรางต่างระดับ
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 15 x 15 x 6 ซม.

รหัสสินค้า: 
GE-03
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ชุดจับคู่ที่เหมาะสม
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ