เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องบริหารกล้ามอกแบบดึงลงยกตัว แบบเล่นเดี่ยว
39,500 บาท
เครื่องฟิตเนสกล้ามแขนและหน้าอกแบบดึงลงและผลักขึ้น ชุดB
57,000 บาท
อุปกรณ์จักรยานปั่นบริหารแขน ขา เข่า และน่อง
30,000 บาท
เครื่องบริหารกล้ามอกแบบดึงลงยกตัว แบบเล่นคู่
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร, อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ,  เครื่องบริหารกล้ามอกแบบดึงลงและดันขึ้น
56,000 บาท
เครื่องกายบริหารเหยียดยืดขาแบบเล่นคู่
46,000 บาท
เครื่องกายบริหารเหยียดยืดขาและกล้ามอกกรรเชียงแบบเล่นคู่
65,000 บาท
เครื่องกายบริหารเหยียดยืดขาและกล้ามอกกรรเชียงแบบเล่นเดี่ยว
28,000 บาท
เครื่องกายบริหารแขนและหน้าอก กรรเชียงเล็กแบบเล่นคู่
75,000 บาท
เครื่องกายบริหารแขนและหน้าอก กรรเชียงเล็กแบบเล่นเดี่ยว
40,000 บาท
เครื่องกายบริหารบิดเอวและลำตัว
40,000 บาท
เครื่องฟิตเนสกล้ามแขนและหน้าอกแบบดึงลงและผลักขึ้น ชุดC
56,000 บาท
เครื่องบริหารสะโพกและแกว่งตัวแบบเล่นคู่
green and gray
39,000 บาท
เครื่องบริหารขาและข้อเข่าแบบย่ำเท้า เล่นคู่
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร,อุปกร์ย่ำเท้าบริหารขา , อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา เข่า และต้นแขน
40,000 บาท
อุปกรณ์จักรยานปั่น
29,500 บาท
อุปกรณ์จานหมุนบริหารแขนแ่ละสกีอากาศ แบบเล่นคู่
อุปกรณ์จานหมุนบริหารแขนและสกีอากาศแบบเล่นคู่
38,500 บาท
อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องแบบเล่นคู๋
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร
38,500 บาท
ชุดเครื่องกายบริหาร 2 สถานี B6
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร, อุปกรณ์เดินอากาศ ,  อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น, อุปกรณ์จักรยานวิ่งวน
38,500 บาท
ชุดเครื่องกายบริหารบิดเอว 3 สถานี
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร
31,250 บาท
อุปกรณ์บิดเอว สกีอากาศและขาเหยียด แบบเล่นสามคน
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร, อุปกรณ์เดินอากาศ
52,000 บาท
อุปกรณ์ฟิตเนสกล้ามแขนและหน้าอกยกตัวแบบเล่นคู่
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์กายบริหาร, อุปกรณ์เดินอากาศ ,อุปกรณ์ฟิตเนส , บริหารกล้ามอก , อุปกรณ์บริหารกล้ามแขน
57,500 บาท