เชือกกระโดดแกะน้อยแบบตัวเลขหมุน

เชือกกระโดดแกะน้อยแบบตัวเลขหมุน
รายละเอียดสินค้า: 

1ชุด มี4ชิ้น สามารถอ่านค่าวัดรอบกระโดดได้
-ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

760 บาท
หมวดสินค้า: 
อุปกรณ์เล่นกีฬาสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายเด็ก
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ