แทรมโพลีน รุ่น Play Smart

แทรมโพลีน 10 ฟุต
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 10 ฟุต (3 เมตร)
อุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

หมวดสินค้า: 
อุปกรณ์เล่นกีฬาสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายเด็ก