แทรมโพลีน รุ่น Smart Kids ( 6 ฟุต )

แทรมโพลีน รุ่น Smart Kids ( 6 ฟุต )
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 6 ฟุต ( 1.8 เมตร ) พร้อมบันได
ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

12,000 บาท
หมวดสินค้า: 
อุปกรณ์เล่นกีฬาสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายเด็ก