แทรมโพลีน รุ่น Smart Kids ( 8 ฟุต )

แทรมโพลีน รุ่น Smart Kids ( 8 ฟุต )
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 8 ฟุต (2.40 เมตร) พร้อมบันได
ใช้สำหรับออกกำลังกายสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง

15,000 บาท
หมวดสินค้า: 
อุปกรณ์เล่นกีฬาสำหรับเด็กและเครื่องออกกำลังกายเด็ก