แท่งไม้รูปทรงกลมต่างระดับ

แท่งไม้รูปทรงกลมต่างระดับ
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดของสินค้า 12 x 12 x 2 ซม.

รหัสสินค้า: 
GE-25
750 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
แท่งรูปทรงต่างๆและสวมหลัก
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ