ลานกีฬา ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองอรัญญิก

งานติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

รูปผลงาน: 
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง