โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก

งานติดตั้งปีนป่ายเชือกและกระบะทราย

รูปผลงาน: 
งานติดตั้งปีนป่ายเชือก
กระบะทราย
กระบะทราย