ชุดชิงช้ากระดานลื่นแป้นบาสพี่หมี

รายละเอียดสินค้า: 

ชุดชิงช้ากระดานลื่นแป้นบาสพี่หมี
ขนาด 167 x 158 x 126 cm
ชุดชิงช้ากระดานลื่นแป้นบาสพี่หมี เมาะสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการที่ดีทางร่างกาย
สังคม อารมณ์และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

รหัสสินค้า: 
IP-206
7,600 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น