บ้านกลางสวน+รั้ว

รายละเอียดสินค้า: 

บ้านกลางสวน+รั้ว
ขนาด 133*160*117 ซม.
เครื่องเล่นสนามภายในอาคาร ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ไร้เหลี่ยมคม เหมาะสำหรับเด็ก
เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

16,000 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
บ้านจำลอง
รั้ว บ่อบอล