ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปสัตว์ป่า

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้รูปสัตว์ป่า
ขนาด 22.5x30 ซม.
หมุดไม้รูปสัตว์ป่าที่มีสีสสันสวยงามน่าสนใจช่วยเพิ่มทักษะในการจำ

รหัสสินค้า: 
GE-149
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ