ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้หุ่นอาชีพ และคำศัพท์

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อพร้อมหมุดไม้หุ่นอาชีพ และคำศัพท์
ขนาด 22.5x30 ซม.
ภาพหมุดที่มีหลากหลายอาชีพมีศัพท์ภาษาอังกฤษคู่กับ
หมุดแต่ละอาชีพทำให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์

รหัสสินค้า: 
GE-145
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ