ภาพตัดต่อรูปมือ ตัวเลข 1-10 และจำนวนนับ

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อรูปมือ ตัวเลข 1-10 และจำนวนนับ
ขนาด 30x30 ซม.
มีลักษณะเป็นรูปมือสีสันสวยงามมีตัวเลขที่ปลายนิ้ว
ทำให้การนับเลขดูง่ายขึ้น

รหัสสินค้า: 
GE-153
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ