ภาพตัดต่อเรขาคณิต รูปรถไฟ พร้อมหมุดไม้

รายละเอียดสินค้า: 

ภาพตัดต่อเรขาคณิต รูปรถไฟ พร้อมหมุดไม้
ขนาด 23x30 ซม.
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพรูปทรงเรขาคณิต มีหลากหลายสีพร้อมหมุดไม้

รหัสสินค้า: 
GE-157
180 บาท
หมวดสินค้า: 
สื่อเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
บล็อกมหัศจรรย์และบล็อกรูปร่างต่างๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
ฝึกทักษะ