เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง : บ้านแสนสุข Model: TG-S2341