เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เกรด A

รายละเอียดสินค้า: 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เกรด A
ขนาด 750 x 530 x 390 cm
ผลิตจากวัสดุเกรด A พลาสติก LLDPE ที่มีสีสันสดใส ไร้สารพิษ
ปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมคม ที่เป็นอันตรายกับเด็ก กระดานลื่นมี 2 แบบ
แบบคู่ และแบบเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นตัว S มีอุโมงรอดเชื่อมต่อ
พร้อมกระดานปืนป่าย

รหัสสินค้า: 
TG-BA04403
357,000 บาท
หมวดสินค้า: 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ปีนป่าย
ท่อลอด